Yarışma Mevzuatı

Türkiye’de yarışmaları düzenleyen bir mevzuat bulunmamaktadır. Kamu İhale Kanuna’na bağlı olarak hazırlanan “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurumlarının yarışma düzenlemesine ilişkin çerçeveyi belirlemektedir.

Özel sektörün düzenleyeceği yarışmalarda uyması gereken herhangi bir yönetmelik ise bulunmamaktadır. Meslek odalarının ve bazı STK’ların yayınlamış olduğu yönetmelikler bulunsa bile bunların yasal bir geçerliliği yoktur.

Yarışmaların herhangi bir yönetmeliğe tabii olarak düzenlenmesi zorunluluğu bulunmaması ilk bakışta bir avantaj gibi görünse de yarışmanın daha nitelikli yapılması konusunda çeşitli sorunlar oluşturmaktadır. Ayrıca kanunsuz mimarlık yarışmaları ortamının mimarlık kültürünün gelişmesini engellediği hatta geriye götürdüğü iddia edilebilir.

Sonuç olarak bir yarışma sözkonusu tasarım sorunu için; maliyet (karlılık), kullanışlılık, estetik, kamu yararı gibi konularda en iyi çözümü bulmak amacıyla yapılıyor. İyi çözümlerin ise iyi yetişmiş mimarlar tarafından yapılabileceği aşikar. Mimarlık kültürünün geliştirilmesi yarışmalarda daha iyi ürünler ortaya koyacak daha iyi mimarların yetişmesi için bir zorunluluk olarak görülmelidir. Yarışmalar mimarlık kültürünün gelişmesine katkıda bulunacak en önemli araçlardandır.

Bugün Türkiye’de özel sektörün düzenlediği yarışmalar tümüyle serbest bir ortamda yapılmaktadır.

Kivi Yarışma ile birincil amacımız özel sektör yarışmalarının bir düzene oturtulması ve bu sayede; yarışma düzenleyen kurumların daha nitelikli ve beklentilerinin karşılanacağı sonuçlar elde etmesinin sağlanması,  mimarlar için ise daha güvenli bir yarışma ortamının yaratılmasıdır.